• Print
close

Marktonderzoek

Hoe doe je marktonderzoek?

Stel, je hebt een geweldig idee voor een nieuw product. Maar ben je wel de eerste? Hoe is de markt voor dit product? Een goed marktonderzoek kan je helpen om te bepalen of jouw idee zal aanslaan bij je doelgroep. Het uitvoeren van een marktonderzoek vraagt wel om een goede voorbereiding en een gedegen uitvoering om goede resultaten te krijgen. Je gaat daarbij mensen vragen om te reageren op vragen en stellingen en aan de hand van antwoorden een marktanalyse samenstellen. Maar wat komt er precies allemaal kijken bij een marktonderzoek?

Wat is een marktonderzoek?

Een marktonderzoek is een onderzoek waarbij je veel informatie verzamelt over mogelijke markten of klanten. Marktonderzoek wordt onder meer gedaan door studenten, bedrijven, verenigingen en eigenlijk iedereen die meer te weten wil komen over een bepaalde markt of een deel daarvan. Bij het doen van marktonderzoek is het belangrijk om een onderzoeksvraag te formuleren en deze te vertalen naar deelvragen die je kunt stellen aan respondenten. De resultaten van het onderzoek zijn leidend bij het opstellen van het marketing- en communicatiebeleid. Het is zelfs de basis voor iedere beslissing die daarna genomen zal worden.

Marktonderzoek voorbereiden

Als je een marktonderzoek wilt gaan uitvoeren, dan heb je respons nodig. Hieronder verstaan we mensen die mondeling of schriftelijk willen reageren op jouw vragen en/of stellingen. Voordat je hier daadwerkelijk mee begint, moet je al bepaald hebben wat je doelgroep is en welke vragen je wilt gaan stellen. In de voorbereidingsfase van het marktonderzoek bepaal je ook het aantal benodigde respondenten om een goed beeld te kunnen krijgen. Vooraf denk je ook al na over een tijdsschema waarin je vastlegt hoeveel tijd de respondenten hebben om niet te snel, maar ook niet te langzaam hun antwoord te formuleren.

De uitvoering van het marktonderzoek

In de uitvoerende fase van het marktonderzoek stel je de vragen aan de onderzoeksgroep. Als je de antwoorden van de respondenten allemaal ontvangen hebt, dan bundel je de resultaten in een rapport en kom je tot een conclusie. Stel jezelf wel altijd eerst de vraag of het marktonderzoek tijdens de uitvoering voldeed aan alle eisen. Pas daarna ga je het onderzoek ook echt analyseren. Je toetst je onderzoek aan de onderzoeksvraag en trekt hieruit je conclusies aan de hand van de reacties. Het resultaat neem je op in een onderzoeksrapport. Dat rapport wordt vervolgens de basis voor het marketing- en communicatiebeleid.

Online marktonderzoek doen

Tegenwoordig is het vrij gemakkelijk om je onderzoek volledig online te doen. Er bestaan diverse tools die het mogelijk maken om eenvoudig een vragenlijst voor respondenten samen te stellen. Ook is een analyse op basis van de onderzoeksresultaten mogelijk. het inzetten van een online marktonderzoek werkt tijdbesparend en geeft duidelijke resultaten. Bij het uitvoeren van een marktonderzoek blijft de basis overigens wel altijd een goede onderzoeksvraag.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page